Oprogramowanie SBLCore

Oprogramowanie do tworzenia i zarządzania kartami charakterystyki

SBLCore to oprogramowanie, które rozwiązuje wszystkie kwestie administracyjne związane z tworzeniem kart charakterystyki. Docenią go wszyscy producenci, importerzy i dystrybutorzy substancji i mieszanin chemicznych, którym znacznie przyspieszy pracę w porównaniu z opracowaniem manualnym kart charakterystyki.

Jeśli chcesz zminimalizować ryzyko błędów w karcie charakterystyki bez konieczności poszukiwania zmian w przepisach prawnych, wybierz SBLCore.

SBLCore Blue

Równomiernie rozłożone koszty z opcją przedpłaty już od 1 miesiąca. Subskrypcja obejmuje już aktualizacje zapewniające zgodność z przepisami prawnymi.

SBLCore Green

Jednorazowy zakup licencji na oprogramowanie, która obejmuje aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy. Po tym okresie można zakupić kolejne aktualizacje.

Wersja próbna

SBLCore
przez 14 dni za darmo

Wypróbuj oprogramowanie SBLCore w naszej bezpłatnej i niezobowiązującej wersji.

Wersja próbna nie przechodzi automatycznie w subskrypcję. Subskrypcję można zamówić bezpośrednio na stronie internetowej lub kontaktując się z naszym działem sprzedaży pod adresem sales@sblcore.com.

SBLCore Trial
 • Oprogramowanie poinformuje Cię o liczbie dni pozostałych do końca okresu próbnego.
 • Karty charakterystyki utworzone w wersji próbnej oprogramowania zostaną przeniesione na żądanie do zakupionej pełnej wersji.

W porównaniu do pełnej wersji tylko niektóre funkcje są ograniczone:

 • Nie można wyeksportować karty charakterystyki
 • Karta charakterystyki zawiera znak wodny
 • Wybrane sekcje są skrócone
Dlaczego warto zacząć korzystać z oprogramowania SBLCore

Główne zalety oprogramowania SBLCore

Funkcje automatyczne

Automatyczna klasyfikacja produktu, automatyczne uzupełnienie fraz

Intuicyjne środowisko

Łatwe w obsłudze i intuicyjne środowisko oprogramowania

Wsparcie i szkolenia

Bezpłatne wsparcie e-mailowe i telefoniczne, szerokie możliwości szkoleniowe

Umiejętności językowe

Oprogramowanie może być używane w 36 krajach w 27 językach

Najczęściej używane funkcje

Funkcje oprogramowania SBLCore

Oprogramowanie SBLCore oferuje szereg funkcji ułatwiających wszystkie czynności związane z tworzeniem i zarządzaniem kartami charakterystyki. Stale je rozwijamy i dodajemy nowe.

Karta charakterystyki

Tworzenie kart charakterystyki

Faktyczne tworzenie karty charakterystyki w oprogramowaniu jest bardzo szybkie. Dzięki automatycznym funkcjom wystarczy wypełnić podstawowe informacje, a oprogramowanie obliczy klasyfikację produktu i uzupełni tekst we wszystkich sekcjach na podstawie wynikowych zwrotów H. Częścią edytora kart charakterystyki jest możliwość dodania numeru UN w ramach ADR, numeru katalogowego i klasy magazynowania.

Utworzone karty charakterystyki i ich dokumenty źródłowe można łatwo archiwizować w oprogramowaniu. Eksport jest możliwy do plików PDF, XLSX i DOCX lub do specjalnego pliku SBL, który jest przeznaczony do udostępniania danych między użytkownikami oprogramowania SBLCore.

Klasyfikacja

Automatyczna klasyfikacja i bilans

Na podstawie procentowej zawartości poszczególnych składników mieszaniny oraz ich informacji toksykologicznych i ekotoksykologicznych program automatycznie oblicza wynikową klasyfikację. Częścią automatycznej klasyfikacji jest tzw. bilans klasyfikacyjny.

Bilans klasyfikacyjny opisuje, w jaki sposób program obliczył klasyfikację mieszaniny i jakie dane wejściowe zostały wykorzystane. Obliczenia obejmują również określenie toksyczności ostrej ATE i częściowe przeliczenia zagrożenia dla środowiska. Przy obliczaniu zagrożenia stwarzanego przez mieszaninę wykorzystuje się wzory sumaryczne do oceny addytywnych skutków substancji.

Substancje

Baza danych substancji i tworzenie własnych substancji

Oprogramowanie zawiera własną bazę danych substancji o zharmonizowanej klasyfikacji zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia CLP oraz substancji, dla których ustalono dopuszczalne limity narażenia w środowisku pracy.

Jeśli wymagana substancja nie jest dostępna w bazie danych, oprogramowanie umożliwia użytkownikowi utworzenie własnej substancji lub skorzystanie z podłączenia się do bazy danych ECHA, z której substancję można łatwo zaimportować do bazy danych oprogramowania, a następnie edytować.

Na życzenie klienta możemy również przygotować spersonalizowaną bazę danych substancji.

PCN i UFI

Zgłoszenia PCN i kody UFI

Aby usprawnić pracę, oprogramowanie jest w stanie utworzyć plik w odpowiednim formacie, który można następnie przesłać do portalu agencji ECHA. Oprogramowanie przypomni o wszystkich obowiązkowych informacjach, które należy uwzględnić w zgłoszeniu, upraszczając w ten sposób długi proces wypełniania manualnego.

Jednym z obowiązkowych elementów zgłoszenia PCN jest kod UFI. Korzystając z wbudowanego generatora UFI można łatwo, na podstawie numerycznego kodu składu i NIP-u firmy, wygenerować UFI, czyli niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej. Kod UFI jest następnie uwzględniony na etykiecie i w końcowej karcie charakterystyki.

Rewizja

Kontrola aktualności i rewizja

Na liście kart charakterystyki można łatwo zidentyfikować nieaktualne karty charakterystyki dzięki funkcji, którą nazywamy „semafor”. Reaguje ona na zmianę formatu kart charakterystyki, następnie na dezaktualizację obowiązkowej klasyfikacji substancji w mieszaninach oraz zmianę parametrów kontrolnych i wybranych przepisów prawnych. Eliminuje to konieczność długotrwałego poszukiwania zmian przepisów prawnych.

Oprogramowanie podświetla na pomarańczowo karty charakterystyki, które są przetwarzane zgodnie z wygasającym formatem lub zawierają substancję, która zostanie przeklasyfikowana. Czerwony kolor sygnalizuje karty charakterystyki, które są przetwarzane zgodnie z nieprawidłowym formatem lub zawierają substancję o starej klasyfikacji.

Karta charakterystyki jest następnie aktualizowana przez funkcję rewizji, która utworzy kopię karty charakterystyki z aktualnymi informacjami i zarchiwizuje oryginalną kartę charakterystyki.

Tłumaczenia i frazy

Tłumaczenia na inny język i automatyczne frazy

Dużym uproszczeniem jest zastosowanie fraz automatycznych, dzięki którym do karty charakterystyki można w łatwy sposób dodać teksty zgodnie z wynikową klasyfikacją produktu. Frazy automatyczne zawierające przepisy prawne odpowiadają obowiązującemu prawu w danym kraju i dlatego nie są zwykłymi tłumaczeniami. Użytkownik może również dodawać własne frazy.

Następnie kartę charakterystyki można przy pomocy oprogramowania w łatwy sposób przetłumaczyć za pomocą jednego kliknięcia na dowolny z dostępnych języków, które masz zakupione.

Etykiety

Projekt etykiety i jej wymagania

Edytor etykiet jest przydatnym narzędziem do tworzenia etykiet. W oprogramowaniu SBLCore można utworzyć zarówno etykietę z obowiązkowymi tekstami, jak i arkusz etykiet do wydrukowania. Etykiety i arkusze można zapisywać w formacie PDF, DOCX i PNG.

Możesz również przygotować instrukcje tworzenia etykiety, które mogą posłużyć jako podstawa dla grafików.

Oprócz obowiązkowego tekstu instrukcje określają również rozmiar symboli i całej etykiety, które są zależne od rozmiaru opakowania.

Tworzenie kart charakterystyki

Faktyczne tworzenie karty charakterystyki w oprogramowaniu jest bardzo szybkie. Dzięki automatycznym funkcjom wystarczy wypełnić podstawowe informacje, a oprogramowanie obliczy klasyfikację produktu i uzupełni tekst we wszystkich sekcjach na podstawie wynikowych zwrotów H. Częścią edytora kart charakterystyki jest możliwość dodania numeru UN w ramach ADR, numeru katalogowego i klasy magazynowania.

Utworzone karty charakterystyki i ich dokumenty źródłowe można łatwo archiwizować w oprogramowaniu. Eksport jest możliwy do plików PDF, XLSX i DOCX lub do specjalnego pliku SBL, który jest przeznaczony do udostępniania danych między użytkownikami oprogramowania SBLCore.

Automatyczna klasyfikacja i bilans

Na podstawie procentowej zawartości poszczególnych składników mieszaniny oraz ich informacji toksykologicznych i ekotoksykologicznych program automatycznie oblicza wynikową klasyfikację. Częścią automatycznej klasyfikacji jest tzw. bilans klasyfikacyjny.

Bilans klasyfikacyjny opisuje, w jaki sposób program obliczył klasyfikację mieszaniny i jakie dane wejściowe zostały wykorzystane. Obliczenia obejmują również określenie toksyczności ostrej ATE i częściowe przeliczenia zagrożenia dla środowiska. Przy obliczaniu zagrożenia stwarzanego przez mieszaninę wykorzystuje się wzory sumaryczne do oceny addytywnych skutków substancji.

Baza danych substancji i tworzenie własnych substancji

Oprogramowanie zawiera własną bazę danych substancji o zharmonizowanej klasyfikacji zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia CLP oraz substancji, dla których ustalono dopuszczalne limity narażenia w środowisku pracy.

Jeśli wymagana substancja nie jest dostępna w bazie danych, oprogramowanie umożliwia użytkownikowi utworzenie własnej substancji lub skorzystanie z podłączenia się do bazy danych ECHA, z której substancję można łatwo zaimportować do bazy danych oprogramowania, a następnie edytować.

Na życzenie klienta możemy również przygotować spersonalizowaną bazę danych substancji.

Zgłoszenia PCN i kody UFI

Aby usprawnić pracę, oprogramowanie jest w stanie utworzyć plik w odpowiednim formacie, który można następnie przesłać do portalu agencji ECHA. Oprogramowanie przypomni o wszystkich obowiązkowych informacjach, które należy uwzględnić w zgłoszeniu, upraszczając w ten sposób długi proces wypełniania manualnego.

Jednym z obowiązkowych elementów zgłoszenia PCN jest kod UFI. Korzystając z wbudowanego generatora UFI można łatwo, na podstawie numerycznego kodu składu i NIP-u firmy, wygenerować UFI, czyli niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej. Kod UFI jest następnie uwzględniony na etykiecie i w końcowej karcie charakterystyki.

Kontrola aktualności i rewizja

Na liście kart charakterystyki można łatwo zidentyfikować nieaktualne karty charakterystyki dzięki funkcji, którą nazywamy „semafor”. Reaguje ona na zmianę formatu kart charakterystyki, następnie na dezaktualizację obowiązkowej klasyfikacji substancji w mieszaninach oraz zmianę parametrów kontrolnych i wybranych przepisów prawnych. Eliminuje to konieczność długotrwałego poszukiwania zmian przepisów prawnych.

Oprogramowanie podświetla na pomarańczowo karty charakterystyki, które są przetwarzane zgodnie z wygasającym formatem lub zawierają substancję, która zostanie przeklasyfikowana. Czerwony kolor sygnalizuje karty charakterystyki, które są przetwarzane zgodnie z nieprawidłowym formatem lub zawierają substancję o starej klasyfikacji.

Karta charakterystyki jest następnie aktualizowana przez funkcję rewizji, która utworzy kopię karty charakterystyki z aktualnymi informacjami i zarchiwizuje oryginalną kartę charakterystyki.

Tłumaczenia na inny język i automatyczne frazy

Dużym uproszczeniem jest zastosowanie fraz automatycznych, dzięki którym do karty charakterystyki można w łatwy sposób dodać teksty zgodnie z wynikową klasyfikacją produktu. Frazy automatyczne zawierające przepisy prawne odpowiadają obowiązującemu prawu w danym kraju i dlatego nie są zwykłymi tłumaczeniami. Użytkownik może również dodawać własne frazy.

Następnie kartę charakterystyki można przy pomocy oprogramowania w łatwy sposób przetłumaczyć za pomocą jednego kliknięcia na dowolny z dostępnych języków, które masz zakupione.

Projekt etykiety i jej wymagania

Edytor etykiet jest przydatnym narzędziem do tworzenia etykiet. W oprogramowaniu SBLCore można utworzyć zarówno etykietę z obowiązkowymi tekstami, jak i arkusz etykiet do wydrukowania. Etykiety i arkusze można zapisywać w formacie PDF, DOCX i PNG.

Możesz również przygotować instrukcje tworzenia etykiety, które mogą posłużyć jako podstawa dla grafików.

Oprócz obowiązkowego tekstu instrukcje określają również rozmiar symboli i całej etykiety, które są zależne od rozmiaru opakowania.

Kraje i języki

SBLCore jest dostępny w 27 językach

Do kluczowych korzyści oprogramowania SBLCore należy tworzenie kart charakterystyki w sumie dla 36 krajów, głównie z UE. Oprogramowanie zawiera gotowe frazy dla wszystkich dostępnych języków.

Wystarczy jedno kliknięcie, aby przekonwertować kartę charakterystyki na język dowolnego z tych 36 krajów. Jeśli frazy z karty charakterystyki zawierają przepisy prawne, nie jest to dosłowne tłumaczenie, ale wstawienie unikalnych fraz dostosowanych do przepisów danego kraju.

Inne języki i poszczególne państwa są stale dodawane.

Samo środowisko oprogramowania jest również dostępne w 27 językach. Język interfejsu może być łatwo zmieniony przez użytkownika.

Podgląd przykładowych kart charakterystyki

Jak działa oprogramowanie SBLCore?

Filmy instruktażowe dotyczące pracy w oprogramowaniu

Pierwsze kroki w SBLCore play

W filmach w prosty sposób opisujemy poszczególne kroki pracy z oprogramowaniem. Nagrania nie tylko przedstawiają nasz program klientom, ale są również pomocnym źródłem informacji, dla wszystkich którzy program już posiadają. Tutaj znajdują się instrukcje, jak rozpocząć pracę w oprogramowaniu, jak utworzyć kartę charakterystyki, jak działają tłumaczenia lub jak eksportować do portalu PCN.

Wsparcie dla oprogramowania SBLCore

Szkolenia, doradztwo i instrukcje

Naszą działalność opieramy na wsparciu klienta, dlatego z naszymi klientami komunikują się wyłącznie wyspecjalizowani pracownicy posiadający wiedzę na temat przepisów prawnych i doskonale znający oprogramowanie.

Samo oprogramowanie jest bardzo intuicyjne i zawiera szczegółowe instrukcje.

Wstępne szkolenie

Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze połączonej z początkowym szkoleniem SBLCore może być opanowany w bardzo krótkim czasie nie tylko przez specjalistów, ale także przez przeszkolony personel.

Dedykowane wsparcie

Nasi specjaliści zapewniają wsparcie mailowe i są gotowi w krótkim czasie rozwiązać każdy problem użytkownika.

Prosta instrukcja obsługi

Przejrzysta i prosta instrukcja obsługi oprogramowania jest dołączana do każdej instalacji SBLCore, dzięki czemu użytkownicy oprogramowania mają ją zawsze pod ręką.

Regularne aktualizacje

Aktualizacje programu nie tylko zapewniają jego stabilność techniczną i bezproblemowe działanie, ale przede wszystkim gwarantują zgodność z przepisami prawnymi wykorzystywanych danych.

Usługi dodatkowe

Wsparcie i doradztwo są ważną częścią naszych usług. Oprócz standardowego wsparcia oferujemy również dodatkowe usługi, aby pomóc naszym klientom w zakresie pracy z kartami charakterystyki.

Szkolenie z oprogramowania SBLCore

Zaprezentujemy funkcje oprogramowania SBLCore i nauczymy Cię, jak efektywnie z niego korzystać.

Szkolenie z tworzenia karty charakterystyki

Podczas tego szkolenia nauczymy Cię, jak utworzyć kartę charakterystyki w oprogramowaniu SBLCore.

Szkolenie z tworzenia KCH z mieszaniem receptury

Wspólnie przygotujemy składniki do wymieszania własnego produktu i stworzymy kartę charakterystyki na postawie receptury.

Łatwe zarządzanie i ustawianie oprogramowania

Panel klienta

Integralną częścią oprogramowania jest dostęp do panelu klienta, który zapewnia przegląd ustawień oprogramowania, które można również dowolnie zmieniać.

Zarządzanie subskrypcjami

Panel klienta zapewnia użytkownikowi przegląd stanu subskrypcji i aktywnych usług. Tutaj, w razie potrzeby, można subskrypcję zakończyć w wybranym dniu i ponownie ją aktywować w dowolnym momencie.

Zarządzanie fakturami i metodami płatności

W sekcji „Fakturowanie” można znaleźć wszystkie wystawione faktury. Faktury można pobrać w dowolnym momencie, a także uzyskać przegląd ich statusu. Tutaj można również zarządzać swoimi metodami płatności.

Zarządzanie krajami i użytkownikami

W panelu klienta można aktywować lub dezaktywować wymagane kraje w zależności od potrzeb. Zarządzanie użytkownikami umożliwia dodawanie i usuwanie użytkowników, w tym zarządzanie hasłami dostępu.

Kontakt z pomocą techniczną

Sekcja „Wsparcie” umożliwia użytkownikom bezpośredni kontakt ze wsparciem klienta za pomocą formularza z wstępnie wypełnionymi danymi klienta. Komunikacja odbywa się również za pośrednictwem e-maila użytkownika.

Czy jesteś zainteresowany oprogramowaniem SBLCore?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Dla kogo odpowiednie jest to oprogramowanie?
Oprogramowanie jest przeznaczone dla każdego, kto pracuje z substancjami lub mieszaninami chemicznymi i potrzebuje tworzyć dla nich karty charakterystyki lub tłumaczyć posiadane karty charakterystyki na inny język.
Kto może pracować w oprogramowaniu?
Dzięki łatwemu i intuicyjnemu środowisku oprogramowanie jest odpowiednie nie tylko dla tych, którzy mają doświadczenie w tworzeniu kart charakterystyki, ale także dla początkujących bez znajomości legislacji chemicznej.
W czym może pomóc oprogramowanie?
SBLCore to kompleksowe narzędzie, które pomoże stworzyć kartę charakterystyki w 27 wersjach językowych, a także zaprojektować etykietę, wygenerować kod UFI i dokonać zgłoszenia w portalu PCN. Oprogramowanie zapewnia również archiwizację wszystkich kart charakterystyki i ich dokumentów źródłowych oraz monitoruje zgodność z przepisami prawnymi i aktualność karty charakterystyki. Ważną funkcją jest automatyczna klasyfikacja produktu, którą oprogramowanie oblicza na podstawie danych wejściowych.
Co zawiera oprogramowanie?
Oprogramowanie zawiera własną bazę danych substancji o zharmonizowanej klasyfikacji zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia CLP oraz substancji, dla których ustalono dopuszczalne limity narażenia w środowisku pracy. Zawiera również funkcję wyszukiwania substancji w ECHA, dzięki której istnieje możliwość importowania substancji do bazy danych oprogramowania bezpośrednio z bazy danych ECHA. Następnie zawiera bazę danych dostępnych limitów narażenia dla każdego kraju. Oprogramowanie zawiera również bazę fraz we wszystkich dostępnych wersjach językowych.
Często zadawane pytania

Chcesz dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu SBLCore?

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi przez naszych klientów pytaniami i odpowiedziami na nie.

Dla szkół i nauczycieli

SBLCore Edu

Bezpłatna licencja na oprogramowanie dla uczniów i nauczycieli autoryzowanych szkół do celów dydaktycznych i naukowych. SBLCore Edu ma takie same cechy jak SBLCore Blue, ale nie może być używany do celów komercyjnych. Eksport danych jest ograniczony.

Oprogramowanie SBLCore nie jest dla Ciebie wystarczająco przydatne albo nie masz czasu, aby samodzielnie zajmować się kartami charakterystyki?

Skorzystaj z naszej usługi tworzenia kart charakterystyki

Oferujemy profesjonalne przygotowanie kart charakterystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz inne usługi związane z ich tworzeniem. Usługa jest dostępna, podobnie jak oprogramowanie, w 36 krajach w 27 językach.

Klienci, którzy już korzystali z naszych usług

Dołącz do ponad 750 firm, które w pełni skorzystały już z naszych produktów lub usług.

 • Škoda logo
 • Colorlak logo
 • Stachema logo
 • PrgAero logo
 • Baumit logo
 • Hexpol logo
 • Severochema logo
 • Mol logo
SBLCore logo

Oferujemy rozwiązania w zakresie tworzenia i zarządzania kartami charakterystyki. Zajmujemy się ogólną administracją związaną z tworzeniem, klasyfikacją i archiwizacją kart charakterystyki. Oprogramowanie SBLCore jest przeznaczone dla wszystkich producentów, importerów, dystrybutorów i innych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych.

Potrzebujesz porady?

Pozostań w kontakcie

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Czechy

REGON: 04278968
NIP: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +48 882 595 564 (PL)

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Korzystamy z plików cookie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie, aby zrozumieć zachowanie odwiedzających, dzięki czemu możemy oferować im treści zgodne z ich preferencjami.

Więcej informacji o plikach cookie ×
Funkcjonalne pliki cookie
Ta strona wykorzystuje niezbędne pliki cookies, które są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Zapewni prawidłowe wyświetlenie strony, umożliwi składanie formularzy i podobne niezbędne funkcje. Tych technicznych plików cookie nie można wyłączyć.
Cookie Domena Ważność Opis Edytor
sblcore_cc www.sblcore.pl 1 rok Przechowuje zgodę użytkownika na używanie plików cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.pl Sesje Przechowuje informacje o sesji użytkownika. SBLCore s.r.o.
Analityczne pliki cookie
Używamy analitycznych plików cookie w celu oceny wydajności naszej witryny internetowej. Wykorzystujemy te pliki cookies do śledzenia liczby odwiedzin, źródeł ruchu i zachowań użytkowników na naszej stronie – np. dowiadujemy się, jakich informacji szukają i które informacje są dla nich najważniejsze. Informacje te pomagają nam optymalizować witrynę i ulepszać nasze usługi.
Cookie Domena Ważność Opis Edytor
_ga www.sblcore.pl 2 lata ID używane do identyfikacji użytkowników. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.pl 2 lata ID używane do identyfikacji użytkowników. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.pl 2 lata ID używane do identyfikacji użytkowników. Google
Marketingowe pliki cookie
Marketingowe pliki cookie służą do wyświetlania odpowiednich reklam w oparciu o Twoje preferencje. Te spersonalizowane treści, z których korzystają nasi partnerzy, mogą pojawiać się na różnych stronach internetowych. Jeśli nie wybierzesz tych plików cookie, liczba reklam nie ulegnie zmianie, ale nie będą one już dostosowane do Twoich zainteresowań.
Cookie Domena Ważność Opis Edytor
_gcl_au www.sblcore.pl 3 miesiące Używa Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam na stronach internetowych korzystających z ich usług. Google