Cookies

Warunki pracy z plikami cookies w serwisie www.sblcore.pl

Firma SBLCore s.r.o., REGON: 04278968, z siedzibą przy ul. Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Praga 9 (zwana dalej „SBLCore s.r.o.”) wykorzystuje pliki cookies w związku z funkcjonowaniem swojej strony internetowej www.sblcore.pl (zwanej dalej „stroną internetową”).

Celem niniejszych Warunków korzystania z plików cookies (zwanych dalej „warunkami”) jest poinformowanie użytkownika o obsłudze plików cookies i związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także przedstawienie użytkownikowi wszystkich przysługujących mu praw w rozumieniu ustawy nr 127/2005 o komunikacji elektronicznej (zwanej dalej „ZEK”) oraz w rozumieniu Rozporządzenia nr 2016/679 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej „RODO”). Użytkownik odwiedzający stronę internetową jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi warunkami, a w przypadku niezrozumienia którejkolwiek z informacji lub pytań, może skontaktować się z SBLCore s.r.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@sblcore.com

Co to są pliki cookie?

Używamy plików cookies do analizowania danych o naszych odwiedzających, ulepszania naszej strony, wyświetlania spersonalizowanych treści i zapewniania doskonałej obsługi witryny.

Używane przez nas pliki cookies dzielą się na następujące kategorie:

Funkcjonalne pliki cookie

Cookie Domena Ważność Opis Edytor
sblcore_cc www.sblcore.pl 1 rok Przechowuje zgodę użytkownika na używanie plików cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.pl Sesje Przechowuje informacje o sesji użytkownika. SBLCore s.r.o.

Ta strona wykorzystuje niezbędne pliki cookies, które są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Zapewni prawidłowe wyświetlenie strony, umożliwi składanie formularzy i podobne niezbędne funkcje. Tych technicznych plików cookie nie można wyłączyć.

Analityczne pliki cookie

Używamy analitycznych plików cookie w celu oceny wydajności naszej witryny internetowej. Wykorzystujemy te pliki cookies do śledzenia liczby odwiedzin, źródeł ruchu i zachowań użytkowników na naszej stronie – np. dowiadujemy się, jakich informacji szukają i które informacje są dla nich najważniejsze. Informacje te pomagają nam optymalizować witrynę i ulepszać nasze usługi.

Cookie Domena Ważność Opis Edytor
_ga www.sblcore.pl 2 lata ID używane do identyfikacji użytkowników. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.pl 2 lata ID używane do identyfikacji użytkowników. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.pl 2 lata ID używane do identyfikacji użytkowników. Google

Marketingowe pliki cookie

Marketingowe pliki cookie służą do wyświetlania odpowiednich reklam w oparciu o Twoje preferencje. Te spersonalizowane treści, z których korzystają nasi partnerzy, mogą pojawiać się na różnych stronach internetowych. Jeśli nie wybierzesz tych plików cookie, liczba reklam nie ulegnie zmianie, ale nie będą one już dostosowane do Twoich zainteresowań.

Cookie Domena Ważność Opis Edytor
_gcl_au www.sblcore.pl 3 miesiące Używa Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam na stronach internetowych korzystających z ich usług. Google

Informacje o prawach użytkownika i możliwości ich zastosowania

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się marketingowi bezpośredniemu. Ustawienia można zmienić, klikając przycisk „Cookies” w lewym dolnym rogu ekranu. Większość przeglądarek internetowych umożliwia również kontrolowanie rodzajów plików za pomocą ustawień. Użytkownik może zatem ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała go o otrzymywaniu plików cookies, a także może zdecydować, czy je akceptuje. Można również wyłączyć lub całkowicie zablokować pliki cookies. Więcej informacji można znaleźć w sekcji pomocy przeglądarki. Użytkownik może na bieżąco usuwać pliki, które są już zapisane na jego komputerze. Poprzez ustawienie w pasku plików cookies wyrażana jest zgoda, która może zostać również odwołana. Zgoda, której użytkownik dobrowolnie udzielił firmie SBLCore s.r.o. jako administratorowi, może zostać w każdej chwili bezpłatnie cofnięta.

Do tych warunków

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1.11.2023 r. Firma SBLCore s.r.o. jest uprawniona do aktualizacji niniejszych warunków, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podczas przeglądania naszej strony internetowej należy zawsze sprawdzać aktualną wersję warunków. Nowa wersja wchodzi w życie z chwilą publikacji. Jest ona zawsze wyświetlana na naszej stronie, co umożliwia jej archiwizację i powielanie.

SBLCore logo

Oferujemy rozwiązania w zakresie tworzenia i zarządzania kartami charakterystyki. Zajmujemy się ogólną administracją związaną z tworzeniem, klasyfikacją i archiwizacją kart charakterystyki. Oprogramowanie SBLCore jest przeznaczone dla wszystkich producentów, importerów, dystrybutorów i innych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych.

Potrzebujesz porady?

Pozostań w kontakcie

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Czechy

REGON: 04278968
NIP: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +48 882 595 564 (PL)

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1