Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Jesteśmy świadomi znaczenia ochrony danych osobowych i prywatności naszych klientów, dlatego podczas przechowywania i przetwarzania danych osobowych działamy zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej „RODO”), ustawą nr 101/2000 o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami, ustawą nr 127/2005 o komunikacji elektronicznej oraz odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest ważna i obowiązuje od dnia 25.5.2018 r.

Informacje o firmie i dane kontaktowe:

SBLCore s.r.o., nr identyfikacyjny IČO: 042 78 968, z siedzibą przy ul. Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Praga 9, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wpis 245258

E-mail: blanka@sblcore.com

Dlaczego przetwarzamy dane użytkownika:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niektóre dane są niezbędne do zawarcia umów i wykonania zobowiązań. Przetwarzamy dane użytkowników przede wszystkim w celu świadczenia naszych usług i sprzedaży produktów, fakturowania, a także do użytku wewnętrznego, w celach marketingowych i biznesowych lub w celu windykacji lub oceny płatności.

Jakie dane i w jakim celu przetwarzamy:

 1. W celu zawarcia i późniejszego wykonania odpowiedniej umowy, w tym ewentualnych roszczeń użytkownika z tytułu wadliwego wykonania umowy, przetwarzamy:

  imię i nazwisko klienta, adres e-mail, telefon

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest przede wszystkim wykonanie odpowiedniej umowy, a jednocześnie wypełnienie naszych zobowiązań prawnych wynikających z przepisów regulujących prawa i obowiązki związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

  Podanie danych osobowych w tym celu jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy i nie wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku niepodania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy.

 2. W celu dochodzenia roszczeń powstałych w związku z odpowiednią umową lub z niej wynikających, przetwarzamy:

  imię i nazwisko klienta, adres e-mail, telefon

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes. Nie potrzebujemy zgody użytkownika na przekazanie jego danych osobowych.

 3. Przetwarzamy dane na potrzeby marketingu bezpośredniego (tj. przesyłania użytkownikowi ofert związanych z towarami lub usługami świadczonymi na jego rzecz w ramach realizacji odpowiedniej umowy):

  imię i nazwisko klienta, adres e-mail, telefon

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes. Nie potrzebujemy zgody użytkownika na przekazanie jego danych osobowych, ale może on wyrazić swój sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

 4. Przetwarzamy dane w celu wysyłania innych informacji handlowych i marketingowych:

  imię i nazwisko klienta, adres e-mail, telefon

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest zgoda klienta lub osoby do kontaktu wyznaczonej przez klienta. Do przetwarzania danych osobowych w tym celu potrzebna jest zgoda użytkownika, którą można wycofać w dowolnym momencie.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Jak długo przetwarzamy dane użytkownika:

Przechowujemy dane osobowe użytkownika przez czas trwania umowy, a następnie przez okres 4 lat po jej zakończeniu lub przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania naszych roszczeń prawnych wynikających z odpowiedniej umowy.

Na potrzeby marketingu bezpośredniego dane osobowe przechowujemy przez czas trwania umowy, a następnie przez okres 2 lat po jej zakończeniu.

W celu wysyłania innych informacji handlowych i marketingowych dane osobowe przechowujemy przez okres obowiązywania zgody użytkownika.

Jeśli użytkownik zażąda usunięcia swoich danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy jego dane w ciągu 1 miesiąca od otrzymania takiego żądania; nie ma to jednak zastosowania, jeśli możemy zachować dane użytkownika na podstawie naszych uzasadnionych interesów (w szczególności w celu egzekwowania praw wynikających z odpowiedniej umowy) lub na innej podstawie prawnej i w innym celu zgodnie z obowiązującym prawem.

Komu przekazujemy dane użytkownika:

Na prośbę przesłaną na podany niżej adres e-mail udostępnimy aktualną listę podmiotów trzecich, którym możemy przekazywać dane osobowe użytkownika.

Dane osobowe nie są przekazywane poza UE.

Jak zapewniamy bezpieczeństwo przetwarzania danych:

Kładziemy duży nacisk na politykę bezpieczeństwa w firmie, poufność pracowników, przestrzeganie wewnętrznych wytycznych i dobór kontrahentów.

Jakie prawa ma wobec nas użytkownik:

 • prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu,
 • prawo do poprawy lub usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi przeciwko przetwarzaniu danych osobowych do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Czeskiej, z siedzibą przy ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu mailowego.

SBLCore logo

Oferujemy rozwiązania w zakresie tworzenia i zarządzania kartami charakterystyki. Zajmujemy się ogólną administracją związaną z tworzeniem, klasyfikacją i archiwizacją kart charakterystyki. Oprogramowanie SBLCore jest przeznaczone dla wszystkich producentów, importerów, dystrybutorów i innych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych.

Potrzebujesz porady?

Pozostań w kontakcie

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Czechy

REGON: 04278968
NIP: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +48 882 595 564 (PL)

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.8

Korzystamy z plików cookie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie, aby zrozumieć zachowanie odwiedzających, dzięki czemu możemy oferować im treści zgodne z ich preferencjami.

Więcej informacji o plikach cookie ×
Funkcjonalne pliki cookie
Ta strona wykorzystuje niezbędne pliki cookies, które są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Zapewni prawidłowe wyświetlenie strony, umożliwi składanie formularzy i podobne niezbędne funkcje. Tych technicznych plików cookie nie można wyłączyć.
Cookie Domena Ważność Opis Edytor
sblcore_cc www.sblcore.pl 1 rok Przechowuje zgodę użytkownika na używanie plików cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.pl Sesje Przechowuje informacje o sesji użytkownika. SBLCore s.r.o.
Analityczne pliki cookie
Używamy analitycznych plików cookie w celu oceny wydajności naszej witryny internetowej. Wykorzystujemy te pliki cookies do śledzenia liczby odwiedzin, źródeł ruchu i zachowań użytkowników na naszej stronie – np. dowiadujemy się, jakich informacji szukają i które informacje są dla nich najważniejsze. Informacje te pomagają nam optymalizować witrynę i ulepszać nasze usługi.
Cookie Domena Ważność Opis Edytor
_ga www.sblcore.pl 2 lata ID używane do identyfikacji użytkowników. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.pl 2 lata ID używane do identyfikacji użytkowników. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.pl 2 lata ID używane do identyfikacji użytkowników. Google
Marketingowe pliki cookie
Marketingowe pliki cookie służą do wyświetlania odpowiednich reklam w oparciu o Twoje preferencje. Te spersonalizowane treści, z których korzystają nasi partnerzy, mogą pojawiać się na różnych stronach internetowych. Jeśli nie wybierzesz tych plików cookie, liczba reklam nie ulegnie zmianie, ale nie będą one już dostosowane do Twoich zainteresowań.
Cookie Domena Ważność Opis Edytor
_gcl_au www.sblcore.pl 3 miesiące Używa Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam na stronach internetowych korzystających z ich usług. Google